Avukatlar

 • Av. Hasip ŞENALP

  Ceza Hukuku

  Özgecmiş
 • Av. Ahmet ÖZER

  Aile,Ticaret,Medya ve İnternet Hukuku

  Özgecmiş
 • Av. Cengiz ÜMÜTLÜ

  İş Hukuku,Tüketici Hukuku ve İcra Hukuku

  Özgecmiş
 • Av. Arb. Şamil ŞENALP

  İdare Hukuku ve Ticaret Hukuku

  Özgecmiş
 • Av. Arb. Itri ŞENALP

  Patent, Marka, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Arabuluculuk

  Özgecmiş
 • Av. Abdullah ÖZER

  İcra ve İflas Hukuku

  Özgecmiş
 • Av. Dilek İYİERDEM

  Aile Hukuku

  Özgecmiş
 • Av. Ali HORASAN

  İş, Ticaret ve İnternet Hukuku

  Özgecmiş
 • Av. Seyit ÜMÜTLÜ

  Enerji Hukuku

  Özgecmiş
 • Fatma ZEYBEK

  Aile Hukuku

  Özgecmiş
 • Av. Sadi NALÇACIGİL

  Ceza Hukuku, Sosyal Medya Hukuku

  Özgecmiş

İcra Takip Birimi

Şenalpözer